Tk2,700 Tk2,434

Hair Styler EH KA31 Panasonic

Club Point: 356
Tk11,000 Tk10,170

Panasonic Mixer Grinder AC400SWUA

Club Point: 0